top of page
  • Zdjęcie autoraRadoslaw Salak

Inwestycja w nieruchomości na wynajem

Zaktualizowano: 8 lip 2023

Inwestycja w nieruchomości na wynajem


Jak mielibyśmy oszacować średnie roczne zyski z wynajmu mieszkania na naszym rynku to zysk byłby równy między 3,5 a 5 proc. Sami możemy zatem stwierdzić, że inwestycja w nieruchomości na wynajem rośnie, również wśród mikroinwestorów. Tutaj należy wiedzieć czy pamiętać, potencjał polskiego rynku jest duży, bo zaledwie 4 procent Polaków wynajmuje mieszkanie a przecież w niektórych krajach odsetek ten sięga nawetc 50 procent.


Oczywiście stopniowo przybywa inwestorów kupujących lokale do wynajęcia, by na nich zarabiać, same zyski z takiej działalności mogą znacznie przewyższać to, co oferują inwestorom banki dlatego właśnie inwestycje w nieruchomości są obecnie tak ważne dla wielu z nas.


Porównując zarobki na lokatach a na wynajmie, szybko się zorientujemy, że obecne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego są najniższe w historii i w rezultacie takie też jest oprocentowanie bankowych lokat. A więc realnie można na nich dziś zarobić około 2 proc. w skali roku. Z kolei kupienie mieszkania na wynajem daje dwa razy więcej. Średnia dla największych polskich miast jest na poziomie ponad 4,3 proc. w skali roku.


A więc szybko można się domyślić, że nasz rynek nieruchomości jest rynkiem lokalnym, dlatego wiele czynników i zmiennych wpływa na to, jaką rentowność możemy uzyskać. Do najlepszych miast jeżeli chodzi o inwestowanie w mieszkania na wynajem są: Warszawa, Gdańsk oraz Wrocław. To właśnie tam można uzyskać jedną z największych rentowności.

Chcesz dowiedzieć się jak inwestować w nieruchomości pod wynajem w UK? Kompleksowe wiedzaZapraszam na szkolenie online: https://www.moneygrabbing.co.uk/go/szkolenie-zaawansowane-z-inwestowania-w-nieruchomosci-w-uk/

Z czego to wynika? A no przede wszystkim z tego, że tam jest największy popyt na mieszkania na wynajem, a co za tym idzie i co ważne można tam uzyskać dużo wyższe stawki czynszu.


Inwestowanie pieniędzy na najem mieszkania mogą być kosztem uzyskania przychodów.


Czasem się zdarzy, że przedsiębiorca, w prowadzonej działalności gospodarczej, wynajmuje swoje mieszkanie w innej miejscowości niż jego miejsce zamieszkania w celu oczywiście świadczenia usług.


W takiej właśnie sytuacji wydatki tego typu jakie musi ponosić z tytułu wynajmu i używania tego mieszkania mogą być kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności w okresie świadczenia tych usług. Tym samym ustawa o PIT nie zawiera żadnego wykazu wydatków, który przesądzałby o zaliczeniu ich do kosztów uzyskania przychodów, zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody też w niedalekiej przyszłości.

Tym samym dostajemy wolność finansową.


Czy tworzenie – ,,labiryntu mieszkań na wynajem” będzie opłacalne?


Dla wielu biznesmenów postawienie sprawy na wynajem wielu mieszkań jest zrozumiałe, jest to w końcu biznes i tutaj należy się zgodzić z takim stwierdzeniem, że w kontekście budowania wolności finansowej, należy wziąć perspektywę 15-20 lat.


Tylko w tedy możemy zbudować sobie prawdziwą wolność finansową, czyli osiągnąć stan w którym nasze pasywne comiesięczne wpływy gotówki są wyższe niż poziom wydatków związanych z utrzymaniem pożądanego przez nas standardu życia. Dlatego na inwestycje tego typu, powinniśmy patrzeć w dłuższej perspektywie.


Inwestycja w nieruchomości na wynajem czyli poprawna koncepcja przepływów pieniężnych – Cash Flow.


Najbardziej efektywnym i prostym sposobem pozyskania jasnego obrazu sytuacji naszej dochodowości jest przedstawienie skutków realizacji inwestycji w formie strumieni pieniężnych.


Które są do dyspozycji inwestora w trakcie realizacji inwestycji i po jej uruchomieniu. Tutaj głównym przedmiotem decyzji inwestora są jedynie kwoty, które pozostają po zapłaceniu wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców (koszty) i wobec państwa (podatki).


Obliczając roczne przepływy pieniężne – Cash Flow – należy wziąć pod uwagę:

  1. Przyrost dochodów, który jest osiągnięty poprzez zrealizowanie przedsięwzięcia.

  2. Kwoty będącej w dyspozycji przedsiębiorstwa. Te z kolei określa zależność:

CF = S – K – P – I

gdzie S oznacza wielkość rocznych przychodów, K – poniesione koszty operacyjne (bez amortyzacji), P – wartość podatku, I – wysokość zaangażowania w projekty inwestycyjne.

Całkowitą wysokość podatku oblicza się jako procentową i nalicza się ją od podstawy opodatkowania poprzez wzór P = sp*(S – K – A)

gdzie A oznacza odpis amortyzacyjny na dany rok, sp – stopę podatku dochodowego.

Ważne – koszty finansowe to przede wszystkim wydatki ponoszone poprzez korzystanie z obcych środków kapitałowych i obejmują on:

  1. odsetki od zaciągniętych pożyczek,

  2. koszty postępowania kredytowego.

Podatek VAT czyli koszty.


Podmioty, które są płatnikami VAT odprowadzają różnicę pomiędzy podatkiem należnym za wykonane usługi lub produkty a naliczonym, który odpowiada za zakupione towary i usługi konieczne dla celów produkcyjnych.


Czyli przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia o zwrot podatku, w wysokości nie większej niż podatek VAT, w przypadku gdy podatek należny jest mniejszy od naliczonego, można stwierdzić, że dany „płatnicy VAT nie płacą podatku VAT”.


Inwestycja w nieruchomości na wynajem i jego ryzyko ze źródeł zewnętrznych.


Taki rodzaj ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości wiąże się z występowaniem upadłości w gospodarce. Tego typu skutki były widoczne na rynku amerykańskim.

Powstał tam regres na rynku nieruchomości a powszechna dostępność kredytów spowodowała wzrost popytu na rynku nieruchomości w USA. Dlatego też nie wszyscy właściciele domów radzili sobie ze spłatą kredytów i nastąpiła fala bankructw kredytobiorców i wyprzedaży domów.


Jednak zawsze należy mieć na uwadze, że po okresie dekoniunktury zawsze nadchodzi ożywienie gospodarcze.


UWAGA: Przedstawiam prywatne opinie i nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację, oraz konsultacje z licencjonowanym doradcą finansowym.


Jeśli otrzymałeś wartość i uważasz, że może się to komuś przydać, to proszę o podzielenie się tym blogiem. A jeśli chcesz wspomóc moją pracę, to możesz postawić mi kawę w tym serwisie - https://ko-fi.com/moneygrabbing

*Linki z gwiazdką mogą być linkami afiliacyjnymi i jeśli skorzystasz z usług polecanych firm, to mogę dostać wynagrodzenie. Oczywiście te prowizje są przeznaczane na rozwój bloga i dziękuję za twoje wsparcie.

Serwis moneygrabbing.co.uk przedstawia prywatne opinie autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację. Serwis moneygrabbing.co.uk nie jest regulowany przez Financial Conduct Authority, przedstawia prywatne opinie autora, więc nie można ich traktować jako rekomendacji i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników ani za aktualność prezentowanych informacji. Produkty finansowe często się zmieniają dlatego przed podjęciem decyzji zawsze uważnie przeczytaj wszystkie informacje na stronach docelowych. Zapoznaj się ze stroną Zrzeczenie się odpowiedzialności.

bottom of page