Inwestycja w nieruchomości na wynajem

5/5 - (4 votes)

Inwestycja w nieruchomości na wynajem

Jak mielibyśmy oszacować średnie roczne zyski z wynajmu mieszkania na naszym rynku to zysk byłby równy między 3,5 a 5 proc. Sami możemy zatem stwierdzić, że inwestycja w nieruchomości na wynajem rośnie, również wśród mikroinwestorów. Tutaj należy wiedzieć czy pamiętać, potencjał polskiego rynku jest duży, bo zaledwie 4 procent Polaków wynajmuje mieszkanie a przecież w niektórych krajach odsetek ten sięga nawetc 50 procent.

Oczywiście stopniowo przybywa inwestorów kupujących lokale do wynajęcia, by na nich zarabiać, same zyski z takiej działalności mogą znacznie przewyższać to, co oferują inwestorom banki dlatego właśnie inwestycje w nieruchomości są obecnie tak ważne dla wielu z nas.

Porównując zarobki na lokatach a na wynajmie, szybko się zorientujemy, że obecne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego są najniższe w historii i w rezultacie takie też jest oprocentowanie bankowych lokat. A więc realnie można na nich dziś zarobić około 2 proc. w skali roku. Z kolei kupienie mieszkania na wynajem daje dwa razy więcej. Średnia dla największych polskich miast jest na poziomie ponad 4,3 proc. w skali roku.

A więc szybko można się domyślić, że nasz rynek nieruchomości jest rynkiem lokalnym, dlatego wiele czynników i zmiennych wpływa na to, jaką rentowność możemy uzyskać. Do najlepszych miast jeżeli chodzi o inwestowanie w mieszkania na wynajem są: Warszawa, Gdańsk oraz Wrocław. To właśnie tam można uzyskać jedną z największych rentowności.

Chcesz dowiedzieć się jak inwestować w nieruchomości pod wynajem w UK? Kompleksowe wiedza

Zapraszam na szkolenie online: https://www.moneygrabbing.co.uk/go/szkolenie-zaawansowane-z-inwestowania-w-nieruchomosci-w-uk/

Z czego to wynika? A no przede wszystkim z tego, że tam jest największy popyt na mieszkania na wynajem, a co za tym idzie i co ważne można tam uzyskać dużo wyższe stawki czynszu.

Inwestowanie pieniędzy na najem mieszkania mogą być kosztem uzyskania przychodów.

Czasem się zdarzy, że przedsiębiorca, w prowadzonej działalności gospodarczej, wynajmuje swoje mieszkanie w innej miejscowości niż jego miejsce zamieszkania w celu oczywiście świadczenia usług.

W takiej właśnie sytuacji wydatki tego typu jakie musi ponosić z tytułu wynajmu i używania tego mieszkania mogą być kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności w okresie świadczenia tych usług. Tym samym ustawa o PIT nie zawiera żadnego wykazu wydatków, który przesądzałby o zaliczeniu ich do kosztów uzyskania przychodów, zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody też w niedalekiej przyszłości.

Tym samym dostajemy wolność finansową.

Czy tworzenie – ,,labiryntu mieszkań na wynajem” będzie opłacalne?

Dla wielu biznesmenów postawienie sprawy na wynajem wielu mieszkań jest zrozumiałe, jest to w końcu biznes i tutaj należy się zgodzić z takim stwierdzeniem, że w kontekście budowania wolności finansowej, należy wziąć perspektywę 15-20 lat.

Tylko w tedy możemy zbudować sobie prawdziwą wolność finansową, czyli osiągnąć stan w którym nasze pasywne comiesięczne wpływy gotówki są wyższe niż poziom wydatków związanych z utrzymaniem pożądanego przez nas standardu życia. Dlatego na inwestycje tego typu, powinniśmy patrzeć w dłuższej perspektywie.

Inwestycja w nieruchomości na wynajem czyli poprawna koncepcja przepływów pieniężnych – Cash Flow.

Najbardziej efektywnym i prostym sposobem pozyskania jasnego obrazu sytuacji naszej dochodowości jest przedstawienie skutków realizacji inwestycji w formie strumieni pieniężnych.

Które są do dyspozycji inwestora w trakcie realizacji inwestycji i po jej uruchomieniu. Tutaj głównym przedmiotem decyzji inwestora są jedynie kwoty, które pozostają po zapłaceniu wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców (koszty) i wobec państwa (podatki).

Obliczając roczne przepływy pieniężne – Cash Flow – należy wziąć pod uwagę:

  1. Przyrost dochodów, który jest osiągnięty poprzez zrealizowanie przedsięwzięcia.
  2. Kwoty będącej w dyspozycji przedsiębiorstwa. Te z kolei określa zależność:

CF = S – K – P – I

gdzie S oznacza wielkość rocznych przychodów, K – poniesione koszty operacyjne (bez amortyzacji), P – wartość podatku, I – wysokość zaangażowania w projekty inwestycyjne.

Całkowitą wysokość podatku oblicza się jako procentową i nalicza się ją od podstawy opodatkowania poprzez wzór P = sp*(S – K – A)

gdzie A oznacza odpis amortyzacyjny na dany rok, sp – stopę podatku dochodowego.

Ważne – koszty finansowe to przede wszystkim wydatki ponoszone poprzez korzystanie z obcych środków kapitałowych i obejmują on:

  • odsetki od zaciągniętych pożyczek,
  • koszty postępowania kredytowego.

Podatek VAT czyli koszty.

Podmioty, które są płatnikami VAT odprowadzają różnicę pomiędzy podatkiem należnym za wykonane usługi lub produkty a naliczonym, który odpowiada za zakupione towary i usługi konieczne dla celów produkcyjnych.

Czyli przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia o zwrot podatku, w wysokości nie większej niż podatek VAT, w przypadku gdy podatek należny jest mniejszy od naliczonego, można stwierdzić, że dany „płatnicy VAT nie płacą podatku VAT”.

Inwestycja w nieruchomości na wynajem i jego ryzyko ze źródeł zewnętrznych.

Taki rodzaj ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości wiąże się z występowaniem upadłości w gospodarce. Tego typu skutki były widoczne na rynku amerykańskim.

Powstał tam regres na rynku nieruchomości a powszechna dostępność kredytów spowodowała wzrost popytu na rynku nieruchomości w USA. Dlatego też nie wszyscy właściciele domów radzili sobie ze spłatą kredytów i nastąpiła fala bankructw kredytobiorców i wyprzedaży domów.

Jednak zawsze należy mieć na uwadze, że po okresie dekoniunktury zawsze nadchodzi ożywienie gospodarcze.

UWAGA: Przedstawiam prywatne opinie i nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację, oraz konsultacje z licencjonowanym doradcą finansowym.

Radek_new

Hey! Nazywam się Radek i na codzień ciężko pracuję w Anglii i myśl, że na emeryturę będę mógł przejść dopiero po 68 latach nie jest mi na rękę. Dlatego udowodnię, że jest to możliwe w wieku 55 lat a może i wcześniej. Zobacz na tym blogu jak chcę to osiągnąć.

Adsense