Problemy w pracy

Problemy w pracy


Dziś zajmę się tematem trochę nietypowym – dlaczego nietypowy? Chodzi o dyskryminacje, która często objawia się nierównym traktowaniem pracowników. Postępowanie nie zawsze jest jednak niezgodne z prawem, ( ale często to my z tego powodu mamy problemy w pracy), ale w końcu różni pracownicy otrzymują różne płace, w zależności od swojej pozycji i umiejętności.

Oczywiście istnieje grupa powodów, które nie mogą stanowić dla pracodawcy podstawy zwolnienie z pracy i dyskryminacji.

Dyskryminacja w pracy i jej rodzaje.

1). Bezpośrednia.

Do dyskryminacji tego typu dochodzi wówczas, gdy pracodawca traktuje jednego ze swoich pracowników gorzej. Dyskryminacji bezpośrednia byłaby w przypadku, gdyby praca kierowcy dostępna była wyłącznie dla mężczyzn.

2). Pośrednia.

Dyskryminacja pośrednia występuje w przypadku, gdy warunki pracy lub przepisy stawiają w gorszej sytuacji jedną grupę pracowników, niż inną. Przykład, pracownik musi być w pracy gładko ogolony, stawia to przedstawicieli niektórych z grup religijnych w sytuacji niekorzystnie…

3). Prześladowanie.

Mamy prawo do tego, by w zakładzie pracy, czy w miejscach związanych z wykonywaną przez nas pracą, nie prześladowano nas i nie wyśmiewano.

4). Wiktymizacja.

Wiktymizacja oznacza złe traktowanie z powodu, że dana osoba wniosła skargę o to, że stosowano przeciwko niej dyskryminację….

5). Niesprawiedliwe traktowanie.

Jeśli jesteśmy traktowani niesprawiedliwie, jednak nie występuje to z któregoś z wyżej wymienionych powodów, może to oznaczać tak zwane dręczenie – a to na terenie zakładu pracy nie może być w żadnym wypadku akceptowane. Jeśli uważamy, że doświadczyliśmy dyskryminacji ze względu na swój stan psychiczny, możemy zgłosić to do biura praw pracy.

Co z tym robić?

Jeśli czujemy, że staliśmy się przedmiotem dyskryminacji, powinniśmy zapoznać się z osobną ,,notką” odnoszącym się do naszego przypadku. Przykład: jeśli zostaliśmy zwolniony z pracy ze względu na wiek, powinniśmy przeczytać informacje o dyskryminacji powodowanej wiekiem.

Na początku jednak nasze kłopoty zacznijmy rozwiązywać nieformalnie:

Problemy w pracy związane z pracodawcą najprawdopodobniej będą miały charakter skargi:

1) Skargi na pracodawcę – problemy związane z zażaleniem i zastrzeżeniami, które możemy wysuwać przeciwko pracodawcy a mogą one dotyczyć:

  • naszej pracy,
  • warunków i zasad zatrudnienia,
  • praw przysługujących nam zgodnie z obowiązującymi przepisami umową o pracę,
  • czy też traktowania w miejscu pracy.

Jeśli uważamy, że problem rzeczywiście istnieje, przedstawmy swoje obawy przełożonemu, by sprawdzić, czy możliwe jest polubowne rozwiązanie problemu.

2) Problemy natury dyscyplinarnej – Pracodawca może być zaniepokojony naszym postępowaniem, nieobecnością bądź nie najlepszym podejściem do wykonywanych obowiązków. Jeśli pracodawca poruszy te kwestie w ramach rozmowy, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z tej okazji, aby uzgodnić wyjście z sytuacji. W innym wypadku pracodawca może podjąć działania dyscyplinarne, łącznie ze zwolnieniem.

Jeśli doświadczamy problemów w miejscu pracy możliwe, że będziemy musieli zasięgnąć porady na temat przysługujących nam praw i dostępnych rozwiązań. Zatem dobrze by pamiętać o takich procedurach jak:

  • składania skargi na pracodawcę, czyli – Grievance procedures,
  • postępowanie dyscyplinarne w miejscu pracy, czyli – Disciplinary procedures.

Skargi formalne

Jeśli rozwiązanie problemu nieformalnie nie przyniosło rezultatu, możemy rozważyć złożenie formalnej skargi. Jest takie coś – jak Kodeks postępowania Acas, regulujący działania związane z postępowaniem dyscyplinarnym oraz procesem składania skarg. Są tam  zasady, których zarówno my, jak i pracodawca, musi przestrzegać, aby zagwarantować pewne normy zachowań w procesie rozwiązywania problemów, których dotyczy skarga lub postępowanie dyscyplinarne.

Rozwiązywanie problemów dzięki osobom trzecich

Kolejnym i dobrym pomysłem by rozwiązać problem z pracodawcą może okazać się skorzystanie z pomocy osób trzecich, niezwiązanych z naszym zakładem pracy, w celu osiągnięcia porozumienia. Odbywa się to drogą:

  • mediacji, gdzie niezależna i bezstronna osoba pomaga nam i pracodawcy w opracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron,
  • lub arbitrażu, gdzie wspólnie z pracodawcą decydujemy się na decyzję podjętą przez stronę trzecią.

problemy w pracy dyskryminacjaUzgadnianie rozwiązań bezpośrednio z pracodawcą

Możliwe jest też to, że wspólnie z pracodawcą zdołamy uzgodnić sposób rozwiązania zaistniałego problemu. W takim wypadku możemy zawrzeć wspólnie poczynione ustalenia na piśmie, wraz z uzgodnioną datą. Jednak może być sytuacja, że zależeć będzie nam na sporządzeniu prawnie wiążącej umowy – umowa taka oznacza, że zrzekamy się prawa do dalszego prowadzenia lub wszczęcia postępowania przed sądem pracy w związku z zaistniałą sytuacją.

Umów  te, to wyłącznie:

  • umowa COT3 – zawarta po rozwiązaniu problemu,
  • umowa kompromisowa – przed jej podpisaniem należy skorzystałeś z niezależnej porady odpowiednio wykwalifikowanej osoby, np. prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie, czy też osoby udzielającej takich porad.

 

Sądy pracy/sądy cywilne

Jeśli nie jesteśmy nadal w stanie rozwiązać problemów na miejscu, może przysługiwać nam prawo do wniesienia sprawy w sądzie pracy. Jednak ja tutaj proponuje, by zanim się na to zdecydujemy, rozważyć zasięgnięcie porady w Acas.

                No i to tyle w moim dzisiejszym temacie zatytułowanym problemy w pracy. Mam nadzieje, że udało mi się Wam pomóc i wytłumaczyć, że dyskryminacja w pracy w cale nie musi spowodować tego, że będziemy musieli pracować w warunkach nie godnych nas.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony gov.uk Aby dowiedzieć się szczegółów polecam porozmawiać z prawnikiem

UWAGA: Przedstawiam prywatne opinie i nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację, oraz konsultacje z licencjonowanym doradcą finansowym.

Radek_new

Hey! Nazywam się Radek i na codzień ciężko pracuję w Anglii i myśl, że na emeryturę będę mógł przejść dopiero po 68 latach nie jest mi na rękę. Dlatego udowodnię, że jest to możliwe w wieku 55 lat a może i wcześniej. Zobacz na tym blogu jak chcę to osiągnąć.

Adsense

0 komentarzy