House prices in UK

House prices in UK

House prices in UK House prices in UK, since the last crisis in 2008, are increasing. The statistics provided by the ONS report that: House prices in Britain rose by 7.7% in the year until November 2015, compared with 7.0% in the year until October 2015. House price...
Ceny domów w UK

Ceny domów w UK

Ceny domów w UK Ceny domów w Wielkiej Brytanii cały czas systematycznie od ostatniego kryzysu w 2008 roku idą ku górze. Statystyki podane przez ONS podają, że: Ceny domów w Wielkiej Brytanii wzrosła o 7,7% w ciągu roku do listopada 2015 roku, w porównaniu z 7,0% w...