Sztuka zwycięstwa – wspomnienia twórcy NIKE Rozpisywać się nie będą nad Tą pozycją pt. Sztuka zwycięstwa – wspomnienie twórcy NIKE* jak w przypadku pozostałych moich recenzji książek ale muszę o niej wspomnieć, gdyż jest kluczową pozycją jeśli jesteś nastawiony na osiągnięcie sukcesu w życiu. A…