top of page
  • Zdjęcie autoraRadoslaw Salak

Benefity w UK

Zaktualizowano: 10 maj 2023


Jak wiemy system zasiłków i pomocy finansowej na terenie Anglii, pozwala na skorzystanie z internetowego symulatora, odpowiadającego za należne benefity w UK.

Sam system ma nazwę – “Benefit adviser” i pozwala sprawdzić jakie zasiłki należą się danej osobie. Dzięki rozbudowanym opcją można także obliczyć ich przybliżoną wysokość. Oczywiście by odpowiednio skorzystać z symulatora potrzebne są informacje, które tyczą się zatrudnienia, zarobków, posiadanych oszczędności czy wydatków.

Obliczyć można także przybliżoną wartość zasiłków, które się należą bądź sprawdzić jakie zasiłki należą się w danej sytuacji. Dziś zajmę się i wyjaśnię najpopularniejsze benefity uk.

Aby sprawdzić czy należą się nam benefity to skorzystaj z kalkulatora benefitów

Benefty wAnglii

– Na pierwszy ogień ,,rzucamy” – Child Benefit, jest to nieopodatkowana suma (benefity na dziecko w uk), o którą należy ubiegać się dla swojego dziecka. Zwykle wypłacane są pieniądze co cztery tygodnie, choć czasami może być wypłacana co tydzień. Zakwalifikujemy się do otrzymania Child Benefit, jeśli: dziecko ma mniej niż 16 lat lub ma więcej niż 16 lat i uczy się bądź jest na szkoleniu. Należy w tedy sprawdzić, czy dany typ edukacji kwalifikuje do Child Benefit.

Gdy nasze dziecko ma 16 lub 17 lat i nie uczy się bądź nie szkoli w obrębie typu edukacji, które kwalifikują się do Child Benefit, musi pracować, uczyć się bądź być na szkoleniu zatwierdzonym przez daną instytucji.

O benefity na dziecko w uk można ubiegać się, nawet jeśli nasze dziecko nie mieszka z Nami. W takim przypadku Child Benefit otrzymamy, gdy: łożymy na utrzymanie dziecka, osoba wychowująca dziecko nie otrzymuje Child Benefit. Pieniążki możemy dostać także wtedy, gdy nie jesteś rodzicem dziecka, ale jesteś za nie odpowiedzialny.

Attendance Allowance (AA), to kolejny zasiłek pielęgnacyjny. Charakteryzuje się tym, że jest wolny od podatku, przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 65 lat i które wymagają opieki ze względu na niepełnosprawność. Zasiłek ten należy się osobom niepełnosprawnym fizycznie lub też umysłowo. Benefity te obowiązują nawet osobom mającym kłopoty w nauce, lub niepełnosprawnym w stopniu, który sprawia, że wymagają opieki, lub nadzoru. Bądź też, które w chwili składania wniosku mają 65 lub więcej. Nasze oszczędności i przychody zazwyczaj nie powinny wpływać na wysokość zasiłku pielęgnacyjnego tego typu.

– Kolejne benefity w UK to Bereavement Payment – czyli zapomogi pogrzebowe. W życiu zdarza sie to, o czym każdy z nas nie myśli czyli o śmierci współpartnera lub współmałżonka. W UK często nie wiemy, jakiej pomocy możemy oczekiwać i gdzie się po tę pomoc zwrócić. Dlatego Zapomoga tego typu w wysokości 2000 GBP przysługuje nam, jeśli współmałżonek lub partner zmarł i spełnione są następujące warunki: Zmarły opłacał składki National Insurance lub zgon nastąpił z powodu pracy. Bądź też w chwili śmierci partnera nie osiągnąłeś wieku emerytalnego bądź w chwili śmierci nie był uprawniony do państwowego zasiłku emerytalnego kategorii A.

Carer’s Allowance jest to zasiłek dla opiekunów, benefity te pomagają opiekunom osób niepełnosprawnych. Aby Ci otrzymywali zasiłek nie musimy być ich krewnymi ani współlokatorem. By otrzymać zasiłek dla opiekunów należy: ukończyć 16 lat , przez 35 godzin tygodniowo opiekować się daną osobą znajdująca się pod naszą opieką osoba powinna pobierać którekolwiek z poniższych świadczeń: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów opieki osobistej, zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki czy też zasiłek dla osób wymagających stałej opieki według podstawowej stawki (całodziennej) wypłacany razem z zasiłkiem dla inwalidów wojennych.

Housing benefit to kolejne benefity w anglii, które najeżą się osobą o niskich zarobkach – nie ważne czy pracujemy i czy potrzebujemy pomocy w opłaceniu całego czynszu bądź jego części. Dzięki tej opcji możemy kwalifikować się do otrzymania zasiłku mieszkaniowego.

– Council Tax to lokalny podatek od nieruchomości, jeżeli mieszkamy z innym dorosłym, który nie jest naszym partnerem, a który również wykazuje niskie dochody, możemy się starać dodatkowo o tzw. Second Adult Rebate. Starać się nie mogą o ten zasiłek osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym – np. choroba Alzheimera oraz osoby poniżej 18 roku życia, a także osoby uczące się w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli benefity uk tego typu mają trafić w nasze ręce to nie możemy przekroczyć 16 000 funtów (oszczędności), chyba że mamy 60 lat bądź też więcej i otrzymujemy kredyt emerytalny Pension Credit (gwarantowany – Guarantee Credit).

Child Tax Credit to benefity, które można dostać dla każdego dziecka, gdy te ma poniżej 16 lat lub poniżej 20 lat ale posiada szkolenie zatwierdzone przez daną instytucje, która podlega pod benefity na dziecko w uk. Pieniążki dostaniemy za każde dziecko, które kwalifikuje się do Child Tax Credit i nie ma wpływu na Child Benefit. Ile można dostać? To już zależy od okoliczności – można tu skorzystać z kalkulatora kredytu podatkowego aby obliczyć przyszłe pieniądze.

Income Support jest to zasiłek dochodowy, który jest pomocą finansową dla osób o niskich przychodach, które nie muszą rejestrować się jako bezrobotni. Przyznanie oraz wysokość zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby. Osoby kwalifikujące się do pobierania zasiłku, muszą spełniać wszystkie warunki: należy być w wieku od 16 do wieku, w którym nabywamy uprawnień do pobierania wyrównania emerytury Pension Credit. Należy mieć niskie dochody, pracować mniej niż 16 godzin tygodniowo, nie studiować dziennie, nie pobierać zasiłku dla osób bezrobotnych Jobseeker’s Allowance lub zasiłku dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy. Nasze oszczędności muszą wynosić mniej niż £16,000, no i musimy mieszkać w Wielkiej Brytanii.

Benefity w UK, które są dosyć popularne to także War Widow\’s lub Widower\’s Pension. Jest to po prostu renta dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych. Są one wolne od podatku świadczenia, do których możemy być uprawniony, jeśli nasz współmałżonek zmarł w wyniku pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości lub w czasie wojny. Benefity uk tego typu można uzyskać, gdy spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków – jeżeli nasz partner zmarł w wyniku pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości przed 6 kwietnia 2005, był ochotnikiem obrony cywilnej, który zmarł w wyniku wojny w latach 1939­ czy 1945. Był także marynarzem na statku, członkiem pomocniczych służb morskich, a jego śmierć była bezpośrednim następstwem ran nabytych w czasie wojny, bądź został pojmany jako jeniec wojenny.

O zasiłek możemy się starać także, gdy nasz partner zmarł w wyniku pełnienia służby jako członek Polskich Służb Zbrojnych pod brytyjskim dowództwem lub jako członek Polish Resettlement Forces, bądź też w chwili śmierci, gdy pobierał zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki w ramach emerytury wojennej.

A także, gdy pobierał rentę dla inwalidów wojennych według stawki 80% lub wyższej i otrzymywał dodatek z tytułu niezdolności do pracy i dla osób pełniących służbę po 6 kwietnia 2005 pomoc finansową oferuje Program Odszkodowań Sił Zbrojnych.

To już tyle na temat, który dotyczy naszego słowa wiodącego, czyli – benefity w UK. Mam nadzieje, że udało mi się Wam pomóc i wyjaśnić parę ciekawych zasiłków wartych uwagi. Benefitów w Anglii jest bardzo dużo i warto zajrzeć na stronę rządową i sprawdzić czy jakiś należy się nam.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony gov.uk Aby dowiedzieć się szczegółów polecam porozmawiać z doradcą

Jeśli otrzymałeś wartość i uważasz, że może się to komuś przydać, to proszę o podzielenie się tym blogiem. A jeśli chcesz wspomóc moją pracę, to możesz postawić mi kawę w tym serwisie - https://ko-fi.com/moneygrabbing

*Linki z gwiazdką mogą być linkami afiliacyjnymi i jeśli skorzystasz z usług polecanych firm, to mogę dostać wynagrodzenie. Oczywiście te prowizje są przeznaczane na rozwój bloga i dziękuję za twoje wsparcie.

Serwis moneygrabbing.co.uk przedstawia prywatne opinie autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację. Serwis moneygrabbing.co.uk nie jest regulowany przez Financial Conduct Authority, przedstawia prywatne opinie autora, więc nie można ich traktować jako rekomendacji i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników ani za aktualność prezentowanych informacji. Produkty finansowe często się zmieniają dlatego przed podjęciem decyzji zawsze uważnie przeczytaj wszystkie informacje na stronach docelowych. Zapoznaj się ze stroną Zrzeczenie się odpowiedzialności.

bottom of page