top of page
  • Zdjęcie autoraRadoslaw Salak

Czy warto wprowadzić EURO w Polsce

Zaktualizowano: 13 kwi


Czy warto wprowadzić EURO w Polsce


Ostatnio sporo mówi się o wprowadzeniu EURO w Polsce. Poniższy artykuł jak i dane pochodzą z raportu „20 Years of the Euro: Winners and Losers” wykonanego przez Alessandro Gasparotti und Matthias Kullas.


Analiza przedstawia 20 lat i przedstawia wygranych jak i przegranych. Po szczegóły zapraszam do raportu: https://www.cep.eu/Studien/20_Jahre_Euro_-_Gewinner_und_Verlierer/cepStudy_20_years_Euro_-_Winners_and_Losers.pdf

 

Ocenienie, czy wprowadzenie euro w danym kraju jest korzystne pod względem gospodarczym i czy ludziom będzie się lepiej czy gorzej żyło, to złożone zagadnienie. Decyzja ta zależy od wielu czynników, a poniżej przedstawiam kilka aspektów, które mogą wpłynąć na ocenę:

 

Stabilność Gospodarcza:


Zalety: Przejście na wspólną walutę może przynieść korzyści związane z większą stabilnością ekonomiczną, szczególnie jeśli euro jest uznawane za stabilną walutę.

Wady: Jednak wprowadzenie euro może być problematyczne w sytuacji, gdy kraj ma niestabilną gospodarkę, a euro może nie dostosować się do specyficznych potrzeb danego kraju.


Handel Zagraniczny:


Zalety: Ułatwienie handlu zagranicznego jest jednym z głównych argumentów za przyjęciem euro. Brak ryzyka walutowego może zwiększyć atrakcyjność kraju dla inwestorów zagranicznych.

Wady: Jednak może to również ograniczyć zdolność kraju do dostosowania polityki walutowej do własnych potrzeb.


Inflacja i Stopy Procentowe:


Zalety: Wspólna waluta może pomóc w utrzymaniu stabilności cen i stóp procentowych.

Wady: Niektóre kraje mogą stracić zdolność do samodzielnego kontrolowania tych kwestii w przypadku wprowadzenia euro.


Długi Publiczne:


Zalety: Wspólna waluta może pomóc w utrzymaniu niskich kosztów obsługi długu publicznego.

Wady: Jednak kwestie związane z długiem publicznym mogą być bardziej skomplikowane w przypadku wspólnej waluty.


Akceptacja Społeczna:


Zalety: Wprowadzenie euro może przynieść korzyści dla podróżujących i handlowców.

Wady: Jednak może to spotkać się z oporem ze strony społeczeństwa, zwłaszcza jeśli istnieje obawa o utratę suwerenności monetarnej.


Elastyczność Polityki Gospodarczej:


Zalety: Wspólna waluta może przynieść korzyści w postaci stabilizacji i ograniczenia manipulacji polityki monetarnej.

Wady: Brak własnej waluty może ograniczyć elastyczność kraju w dostosowywaniu polityki gospodarczej do konkretnych potrzeb.

 

Każdy kraj jest specyficzny a Polsce na chwilę obecną, gdy piszę tę artykuł to początek 2024 roku nie opłaca się przyjąć Euro. Gospodarczo sporo na tym straci. Dopiero jak gospodarka Polski zbliży się do Niemiec i Holandii to wówczas można spokojnie powiedzieć, że się opłaca.


Również warto dodać, że Polska straci kontrolę nad własną walutą a to dość spore ograniczenie suwerenności. I warto się głębiej zastanowić czy Polska powinna iść drogą federalizacji, czy jednak wybrać inną drogę. Temat trudny i skomplikowany.

 

Zachęcam również do przestudiowania innych raportów. Jednakże najlepiej jak to są niezależni eksperci a nie sponsorowani pracownicy. Wiadomo sponsor płaci to i wymaga odpowiedniej ekspertyzy.


Poniżej lista krajów opisanych w raporcie. Dane również pochodzą z raportu.

Marzysz o Pasywnych Dochodach? Zdobądź Wiedzę, Która Otworzy Ci Drzwi do Świata Inwestycji w Nieruchomości - Rezerwuj Miejsce Już Teraz! KLIKNIJ TUTAJ

Francja:


Wnioski: We Francji przystąpienie do strefy euro doprowadziło do spadku dobrobytu każdego roku. Straty te sumują się do 3,6 biliona euro od czasu wprowadzenia euro. Odpowiada to stracie 55 996 euro na mieszkańca. Po Włoszech, Francja jest zatem krajem, w którym euro doprowadziło do największych strat. Ten pokazuje, że Francja wciąż nie znalazła sposobu na wzmocnienie swojej konkurencyjności w strefie euro. W dekadach poprzedzających wprowadzenie euro Francja regularnie dewaluowała swoją walutę w tym celu. Po wprowadzeniu euro nie było to już możliwe. Zamiast tego potrzebne były reformy strukturalne. Aby skorzystać z euro, Francja musi bezwzględnie trzymać się ścieżki reform, którą podąża prezydent Macron.


Czy Francji opłaciło się EURO

 

Niemcy:


Z wyjątkiem lat 2004 i 2005, Niemcy co roku odnosiły korzyści z wprowadzenia euro, zwłaszcza od czasu kryzysu euro w 2011 r. Łącznie w okresie od 1999 do 2017 r. euro doprowadziło do wzrostu dobrobytu w Niemczech o 1,9 bln euro ogółem lub 23 116 euro na mieszkańca. Tym samym, spośród badanych krajów, Niemcy zyskały najwięcej na wprowadzeniu euro.


Czy Niemcy zyskały na Euro

 

Belgia:


Od 2009 do 2012 r. Belgia zyskała na przystąpieniu do euro, przed i po tym okresie poniosła straty. Łącznie w okresie od 1999 r. do 2017 r. euro doprowadziło do utraty dobrobytu w wysokości 69 mld euro ogółem lub 6 370 euro na mieszkańca.


Czy Belgia zyskała na euro

 

Grecja:


W Grecji przystąpienie do strefy euro doprowadziło do znacznego wzrostu dobrobytu w latach 2001-2010. Zmieniło się to w 2011 roku po tym, jak bańka stworzona w poprzednich latach pękła w 2009 roku. Od tego czasu euro spowodowało spadek dobrobytu. W wyniku wzrostu dobrobytu we wczesnych latach po wprowadzeniu euro, ogólne saldo na koniec 2017 r. było prawie dodatnie i wyniosło 2 mld euro ogółem lub 190 euro na mieszkańca. Aby zapewnić, że taka sytuacja utrzyma się w perspektywie średnioterminowej, grecki rząd

musi przeprowadzić reformy w celu zwiększenia PKB na mieszkańca. Obejmuje to środki mające na celu zwiększenie konkurencyjności i poprawy klimatu inwestycyjnego. Przykład Hiszpanii pokazuje, że reformy strukturalne mogą odwrócić negatywny trend stale rosnącego spadku dobrobytu.Czy Grecja zyskała na euro

 


Włochy:


W żadnym innym badanym kraju euro nie doprowadziło do tak dużych strat dobrobytu jak we Włoszech. Straty poniesione od czasu wprowadzenia euro wynoszą łącznie 4,3 bln EUR lub 73 605 EUR na mieszkańca. Wynika to z faktu, że włoski PKB na mieszkańca uległ stagnacji od czasu wprowadzenia euro. Włochy wciąż nie znalazły sposobu, by stać się konkurencyjne w strefie euro. W dekadach przed wprowadzeniem euro, Włochy regularnie dewaluowały swoją walutę w tym celu. Po wprowadzeniu euro nie było to już możliwe. Zamiast tego potrzebne były reformy strukturalne. Hiszpania pokazuje, w jaki sposób reformy strukturalne mogą odwrócić negatywny trend stale rosnącej utraty dobrobytu.


Czy Włochy zyskały na wprowadzaniu euro

 

Holandia:


Holandia czerpała korzyści z euro każdego roku od jego wprowadzenia, zwłaszcza w latach 2008 i 2009. Łącznie, euro przyczyniło się do wzrostu dobrobytu o 346 miliardów euro lub 21 003 euro na mieszkańca. Spośród badanych krajów strefy euro tylko Niemcy zyskały więcej na wprowadzeniu euro.


Czy Holandia zyskała na wprowadzeniu wspólnej waluty euro

 

Portugalia:


Portugalia tylko nieznacznie skorzystała na euro w ciągu pierwszych kilku lat po jego wprowadzeniu. W kolejnych latach euro w coraz większym stopniu prowadziło do utraty dobrobytu. W sumie spowodowało to utratę dobrobytu w wysokości 424 mld euro ogółem lub 40 604 euro na mieszkańca. Tylko we Francji i Włoszech straty były większe. Portugalia musi pilnie wdrożyć reformy mające na celu zwiększenie PKB na mieszkańca, jeśli chce utrzymać dobrobyt.


Czy Portugalia zyskała na wprowadzeniu wspólnej waluty euro

 

Hiszpania:


W latach 1999-2010 Hiszpania zyskała na wprowadzeniu euro. Od 2011 r. przystąpienie do strefy euro spowodowało spadek dobrobytu. Straty osiągnęły swój szczyt w 2014 roku. Od tego czasu stale spadają. Przeprowadzone reformy przynoszą efekty. Jednakże, ponieważ

roczne spadki dobrobytu w latach 2011-2017 były większe niż wcześniejsze zyski, ogólne saldo pozostaje obecnie ujemne i wynosi 224 mld euro lub 5 031 euro na mieszkańca. Sytuacja ta może się odwrócić w ciągu zaledwie kilku lat, jeśli Hiszpania będzie mocno trzymać się swojej ścieżki reform.


Czy Hiszpania zyskała na wspólnej walucie euro

Podsumowanie


Tak jak widać na wprowadzeniu euro zyskały silnie gospodarczo kraje. Słabe kraje, wyszły najgorzej. Dlatego warto najpierw przygotować Polskę do tego, aby była silna a osobiście uważam, że jeszcze nie jest. Oczywiście są szanse na to. Pożyjemy i zobaczymy.

Czy warto wprowadzić euro w Polsce?


Wprowadzenie euro w Polsce to temat, który od lat budzi wiele kontrowersji. Zwolennicy euro wskazują na szereg korzyści, jakie płynęłyby z tego rozwiązania, w tym:

  • wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki

  • ułatwienie wymiany handlowej i inwestycji z innymi krajami strefy euro

  • zmniejszenie ryzyka kursowego dla przedsiębiorców i konsumentów


Przeciwnicy euro podkreślają natomiast potencjalne zagrożenia, takie jak:

  • utrata suwerenności monetarnej

  • zmniejszenie możliwości prowadzenia polityki fiskalnej

  • wzrost inflacji


Więc są zalety i wady euro w Polsce. Jednakże biorąc pod uwagę wszystkie aspekty za i przeciw raczej nie opłaca się wprowadzenia euro w Polsce.

Jeśli otrzymałeś wartość i uważasz, że może się to komuś przydać, to proszę o podzielenie się tym blogiem. A jeśli chcesz wspomóc moją pracę, to możesz postawić mi kawę w tym serwisie - https://ko-fi.com/moneygrabbing

*Linki z gwiazdką mogą być linkami afiliacyjnymi i jeśli skorzystasz z usług polecanych firm, to mogę dostać wynagrodzenie. Oczywiście te prowizje są przeznaczane na rozwój bloga i dziękuję za twoje wsparcie.

Serwis moneygrabbing.co.uk przedstawia prywatne opinie autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację. Serwis moneygrabbing.co.uk nie jest regulowany przez Financial Conduct Authority, przedstawia prywatne opinie autora, więc nie można ich traktować jako rekomendacji i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników ani za aktualność prezentowanych informacji. Produkty finansowe często się zmieniają dlatego przed podjęciem decyzji zawsze uważnie przeczytaj wszystkie informacje na stronach docelowych. Zapoznaj się ze stroną Zrzeczenie się odpowiedzialności.

bottom of page