top of page
 • Zdjęcie autoraRadoslaw Salak

Problemy w pracy

Zaktualizowano: 16 maj 2023


Dziś zajmę się tematem trochę nietypowym – dlaczego nietypowy? Chodzi o dyskryminacje, która często objawia się nierównym traktowaniem pracowników. Postępowanie nie zawsze jest jednak niezgodne z prawem, ( ale często to my z tego powodu mamy problemy w pracy), ale w końcu różni pracownicy otrzymują różne płace, w zależności od swojej pozycji i umiejętności.

Oczywiście istnieje grupa powodów, które nie mogą stanowić dla pracodawcy podstawy zwolnienie z pracy i dyskryminacji.

Dyskryminacja w pracy i jej rodzaje.

1). Bezpośrednia.

Do dyskryminacji tego typu dochodzi wówczas, gdy pracodawca traktuje jednego ze swoich pracowników gorzej. Dyskryminacji bezpośrednia byłaby w przypadku, gdyby praca kierowcy dostępna była wyłącznie dla mężczyzn.

2). Pośrednia.

Dyskryminacja pośrednia występuje w przypadku, gdy warunki pracy lub przepisy stawiają w gorszej sytuacji jedną grupę pracowników, niż inną. Przykład, pracownik musi być w pracy gładko ogolony, stawia to przedstawicieli niektórych z grup religijnych w sytuacji niekorzystnie…

3). Prześladowanie.

Mamy prawo do tego, by w zakładzie pracy, czy w miejscach związanych z wykonywaną przez nas pracą, nie prześladowano nas i nie wyśmiewano.

4). Wiktymizacja.

Wiktymizacja oznacza złe traktowanie z powodu, że dana osoba wniosła skargę o to, że stosowano przeciwko niej dyskryminację….

5). Niesprawiedliwe traktowanie.

Jeśli jesteśmy traktowani niesprawiedliwie, jednak nie występuje to z któregoś z wyżej wymienionych powodów, może to oznaczać tak zwane dręczenie – a to na terenie zakładu pracy nie może być w żadnym wypadku akceptowane. Jeśli uważamy, że doświadczyliśmy dyskryminacji ze względu na swój stan psychiczny, możemy zgłosić to do biura praw pracy.

Co z tym robić?

Jeśli czujemy, że staliśmy się przedmiotem dyskryminacji, powinniśmy zapoznać się z osobną ,,notką” odnoszącym się do naszego przypadku. Przykład: jeśli zostaliśmy zwolniony z pracy ze względu na wiek, powinniśmy przeczytać informacje o dyskryminacji powodowanej wiekiem.

Na początku jednak nasze kłopoty zacznijmy rozwiązywać nieformalnie:

Problemy w pracy związane z pracodawcą najprawdopodobniej będą miały charakter skargi:

1) Skargi na pracodawcę – problemy związane z zażaleniem i zastrzeżeniami, które możemy wysuwać przeciwko pracodawcy a mogą one dotyczyć:

 • naszej pracy,

 • warunków i zasad zatrudnienia,

 • praw przysługujących nam zgodnie z obowiązującymi przepisami umową o pracę,

 • czy też traktowania w miejscu pracy.

Jeśli uważamy, że problem rzeczywiście istnieje, przedstawmy swoje obawy przełożonemu, by sprawdzić, czy możliwe jest polubowne rozwiązanie problemu.

2) Problemy natury dyscyplinarnej – Pracodawca może być zaniepokojony naszym postępowaniem, nieobecnością bądź nie najlepszym podejściem do wykonywanych obowiązków. Jeśli pracodawca poruszy te kwestie w ramach rozmowy, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z tej okazji, aby uzgodnić wyjście z sytuacji. W innym wypadku pracodawca może podjąć działania dyscyplinarne, łącznie ze zwolnieniem.

Jeśli doświadczamy problemów w miejscu pracy możliwe, że będziemy musieli zasięgnąć porady na temat przysługujących nam praw i dostępnych rozwiązań. Zatem dobrze by pamiętać o takich procedurach jak:

 • składania skargi na pracodawcę, czyli – Grievance procedures,

 • postępowanie dyscyplinarne w miejscu pracy, czyli – Disciplinary procedures.

Skargi formalne

Jeśli rozwiązanie problemu nieformalnie nie przyniosło rezultatu, możemy rozważyć złożenie formalnej skargi. Jest takie coś – jak Kodeks postępowania Acas, regulujący działania związane z postępowaniem dyscyplinarnym oraz procesem składania skarg. Są tam zasady, których zarówno my, jak i pracodawca, musi przestrzegać, aby zagwarantować pewne normy zachowań w procesie rozwiązywania problemów, których dotyczy skarga lub postępowanie dyscyplinarne.

Rozwiązywanie problemów dzięki osobom trzecich

Kolejnym i dobrym pomysłem by rozwiązać problem z pracodawcą może okazać się skorzystanie z pomocy osób trzecich, niezwiązanych z naszym zakładem pracy, w celu osiągnięcia porozumienia. Odbywa się to drogą:

 • mediacji, gdzie niezależna i bezstronna osoba pomaga nam i pracodawcy w opracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron,

 • lub arbitrażu, gdzie wspólnie z pracodawcą decydujemy się na decyzję podjętą przez stronę trzecią.

Uzgadnianie rozwiązań bezpośrednio z pracodawcą

Możliwe jest też to, że wspólnie z pracodawcą zdołamy uzgodnić sposób rozwiązania zaistniałego problemu. W takim wypadku możemy zawrzeć wspólnie poczynione ustalenia na piśmie, wraz z uzgodnioną datą.

Jednak może być sytuacja, że zależeć będzie nam na sporządzeniu prawnie wiążącej umowy – umowa taka oznacza, że zrzekamy się prawa do dalszego prowadzenia lub wszczęcia postępowania przed sądem pracy w związku z zaistniałą sytuacją.

Umów te, to wyłącznie:

 • umowa COT3 – zawarta po rozwiązaniu problemu,

 • umowa kompromisowa – przed jej podpisaniem należy skorzystałeś z niezależnej porady odpowiednio wykwalifikowanej osoby, np. prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie, czy też osoby udzielającej takich porad.

Sądy pracy/sądy cywilne

Jeśli nie jesteśmy nadal w stanie rozwiązać problemów na miejscu, może przysługiwać nam prawo do wniesienia sprawy w sądzie pracy. Jednak ja tutaj proponuje, by zanim się na to zdecydujemy, rozważyć zasięgnięcie porady w Acas.

No i to tyle w moim dzisiejszym temacie zatytułowanym problemy w pracy. Mam nadzieje, że udało mi się Wam pomóc i wytłumaczyć, że dyskryminacja w pracy w cale nie musi spowodować tego, że będziemy musieli pracować w warunkach nie godnych nas.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony gov.uk Aby dowiedzieć się szczegółów polecam porozmawiać z prawnikiem

Jeśli otrzymałeś wartość i uważasz, że może się to komuś przydać, to proszę o podzielenie się tym blogiem. A jeśli chcesz wspomóc moją pracę, to możesz postawić mi kawę w tym serwisie - https://ko-fi.com/moneygrabbing

*Linki z gwiazdką mogą być linkami afiliacyjnymi i jeśli skorzystasz z usług polecanych firm, to mogę dostać wynagrodzenie. Oczywiście te prowizje są przeznaczane na rozwój bloga i dziękuję za twoje wsparcie.

Serwis moneygrabbing.co.uk przedstawia prywatne opinie autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację. Serwis moneygrabbing.co.uk nie jest regulowany przez Financial Conduct Authority, przedstawia prywatne opinie autora, więc nie można ich traktować jako rekomendacji i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników ani za aktualność prezentowanych informacji. Produkty finansowe często się zmieniają dlatego przed podjęciem decyzji zawsze uważnie przeczytaj wszystkie informacje na stronach docelowych. Zapoznaj się ze stroną Zrzeczenie się odpowiedzialności.

bottom of page