top of page
 • Zdjęcie autoraRadoslaw Salak

Poznaj książkę którą powinien przeczytać każdy przedsiębiorca


Poznaj książkę którą powinien przeczytać każdy przedsiębiorca

O czym jest książka


Książka "Siedem nawyków skutecznego działania" autorstwa Stephena Coveya jest jednym z najlepiej sprzedających się poradników biznesowych na świecie. Covey opiera swoje teorie na latach badań oraz obserwacji skutecznych ludzi, co pozwoliło mu stworzyć system siedmiu nawyków, które przyczyniają się do osiągania sukcesu.

Książka składa się z trzech części: "Zmiana od wewnątrz", "Zmiana na zewnątrz" oraz "Przegląd nawyków skutecznego działania".

W części pierwszej Covey omawia koncepcję paradygmatów i wpływ naszych sposobów myślenia na podejmowanie decyzji. Przedstawia siedem nawyków skutecznego działania, które opierają się na zasadzie zaczynania od najważniejszych rzeczy, posiadania wizji, myślenia o wygranej dla obu stron, zwracania uwagi na to, co jest ważne, a nie na to, co jest pilne, słuchania innych, szukania rozwiązań synergicznych oraz dbania o równowagę między sferami życia.

Część druga skupia się na tym, jak wykorzystać te nawyki w praktyce, aby osiągnąć sukces w pracy i życiu prywatnym. Covey omawia m.in. jak planować swoje działania, jak radzić sobie ze stresem oraz jak budować trwałe relacje.

W części trzeciej autor podsumowuje teorie z poprzednich części i podkreśla, że nie można osiągnąć sukcesu, jeśli nie zaczniemy od zmiany samego siebie. Covey zachęca do regularnego ćwiczenia tych nawyków, aby stały się one naturalnym sposobem działania. Książka "Siedem nawyków skutecznego działania" jest uważana za klasykę poradnictwa biznesowego i może pomóc przedsiębiorcom w poprawie ich skuteczności i osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.


Najciekawsze informacje zawarte w książce, które warto zapamiętać


Książka "Siedem nawyków skutecznego działania" Stephena Coveya jest bogata w cenne informacje i zasady, które warto zapamiętać. Oto kilka najciekawszych:

Wpływ paradygmatów na nasze myślenie i podejmowanie decyzji: Covey zwraca uwagę na to, że nasze przekonania i sposoby myślenia wpływają na nasze działania i decyzje. Zachęca nas do świadomego przeanalizowania naszych paradygmatów i zastanowienia się, czy są one skuteczne w osiąganiu naszych celów.

 1. Zasada "zaczynaj od najważniejszych rzeczy": Covey zaleca, aby zacząć od zadań najważniejszych i najtrudniejszych, a następnie przejść do mniej istotnych. Ta zasada pozwala nam osiągać cele w sposób bardziej skuteczny i wydajny.

 2. Zasada "myśl o wygranej dla obu stron": Covey uważa, że najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest dążenie do osiągnięcia korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Ta zasada pozwala na budowanie trwałych i owocnych relacji.

 3. Zasada "zwracaj uwagę na to, co jest ważne, a nie na to, co jest pilne": Covey zaleca, aby skupiać się na zadaniach ważnych, a nie na zadaniach pilnych, które często przysłaniają nam rzeczywiste priorytety.

 4. Zasada "szukaj rozwiązań synergicznych": Covey uważa, że najlepsze rozwiązania pojawiają się, gdy ludzie pracują razem, wymieniając się pomysłami i uzupełniając swoje umiejętności. Ta zasada zachęca do budowania drużyn i pracy zespołowej.

 5. Zasada "dbaj o równowagę między sferami życia": Covey zwraca uwagę na to, że równowaga między pracą a życiem prywatnym jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu i zadowolenia. Zachęca do dbania o swoje zdrowie, rozwój osobisty oraz relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Te siedem nawyków pozwala na osiąganie celów w sposób skuteczny i wydajny, a jednocześnie budowanie trwałych i owocnych relacji. Warto pamiętać, że wprowadzenie tych nawyków w życie wymaga regularnego ćwiczenia i konsekwencji.


Twoja misja w życiu powinna być większa niż twoje interesy

Kilka wartych zapamiętania przykładów z książki


Książka "Siedem nawyków skutecznego działania" Stephena Coveya zawiera wiele przykładów, które pomagają zrozumieć zasady, o których autor pisze. Oto kilka wartych zapamiętania:


 1. Przykład zasady "zaczynaj od najważniejszych rzeczy": Covey podaje przykład studenta, który skarżył się, że nie ma czasu na naukę. Covey poprosił go, aby napisał listę rzeczy, które musi zrobić w ciągu dnia. Okazało się, że student poświęcał czas na rzeczy mało istotne, jak np. granie na gitarze, a na naukę zostawiał tylko resztki czasu. Covey zalecił mu, aby zaczął od nauki, a dopiero potem poświęcał czas na inne zajęcia.

 2. Przykład zasady "myśl o wygranej dla obu stron": Covey podaje przykład dwóch pracowników, którzy mieli konflikt dotyczący sposobu rozwiązania problemu. Jeden z pracowników zastosował podejście "wygrana-dla-mnie, przegrana-dla-ciebie", a drugi "wygrana-dla-ciebie, przegrana-dla-mnie". Ostatecznie udało się znaleźć rozwiązanie, które było korzystne dla obu stron i pozwoliło na budowanie trwałej relacji.

 3. Przykład zasady "zwracaj uwagę na to, co jest ważne, a nie na to, co jest pilne": Covey podaje przykład menedżera, który cały czas miał mnóstwo pilnych spraw do załatwienia, ale nie miał czasu na rozwój swojego zespołu. Dopiero po zastosowaniu tej zasady zaczął poświęcać czas na rozwój swoich pracowników, co pozwoliło na zwiększenie wydajności całego zespołu.

 4. Przykład zasady "szukaj rozwiązań synergicznych": Covey podaje przykład zespołu, który miał za zadanie opracować projekt, ale członkowie zespołu mieli różne pomysły i nie mogli się dogadać. Dopiero po zastosowaniu tej zasady udało się znaleźć rozwiązanie, które łączyło najlepsze pomysły każdego z członków zespołu.

 5. Przykład zasady "dbaj o równowagę między sferami życia": Covey podaje przykład menedżera, który poświęcał cały swój czas i energię na pracę, ale zaniedbywał swoją rodzinę. Dopiero po zastosowaniu tej zasady zaczął poświęcać czas na budowanie relacji z rodziną, co pozwoliło mu na lepsze radzenie sobie w pracy i poprawę relacji z pracownikami.

Co jest najważniejsze w tej książce


Najważniejszą kwestią poruszaną w książce "Siedem nawyków skutecznego działania" autorstwa Stephena Coveya jest podkreślenie znaczenia myślenia proaktywnego, czyli podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji w życiu. Covey zwraca uwagę, że wiele osób działa reaktywnie, czyli reagując na sytuacje, które ich spotykają, zamiast planować swoje działania i podejmować inicjatywę.

Książka jest zbiorem praktycznych wskazówek i ćwiczeń, które pozwalają na osiągnięcie większej skuteczności w życiu osobistym i zawodowym. Covey opisuje siedem nawyków, które są kluczem do skutecznego działania:

 1. Bądź proaktywny

 2. Zaczynaj z wizją końca

 3. Ważne rzeczy na pierwszym miejscu

 4. Myśl o wygranej dla obu stron

 5. Staraj się najpierw zrozumieć, następnie być zrozumianym

 6. Synergia

 7. Ostrzenie piły


Książka "Siedem nawyków skutecznego działania" przede wszystkim skupia się na tym, jakie postawy i nawyki powinniśmy wykształcić, aby osiągnąć sukces, zadowolenie i spełnienie w życiu. Autor podkreśla znaczenie myślenia strategicznego, planowania, kreatywności, budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi oraz dbania o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.


Podczas gdy niektórzy ludzie myślą, że sukces to kwestia szczęścia, sukces to faktycznie kwestia nawyków

Czy warto przeczytać tę książkę


Tak, warto przeczytać książkę "Siedem nawyków skutecznego działania" autorstwa Stephena Coveya, ponieważ zawiera ona wiele wartościowych wskazówek i inspirujących myśli dotyczących zarówno rozwoju osobistego, jak i zawodowego.

Książka nie tylko porusza kwestie skutecznego działania i zarządzania czasem, ale skupia się także na wartościach i postawach, które wpływają na jakość naszego życia. Autor podkreśla znaczenie myślenia proaktywnego, czyli podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, i zachęca do dbałości o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Ponadto, książka zawiera liczne praktyczne ćwiczenia i narzędzia, które pozwalają na skuteczne wdrożenie w życie poruszanych w niej koncepcji. Jeśli jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich umiejętności i osiąganiem sukcesu w różnych dziedzinach życia, ta książka może być dla Ciebie bardzo wartościowa.


Co stracę, jeśli nie przeczytam tę książkę


Jeśli nie przeczytasz książki "Siedem nawyków skutecznego działania", możesz stracić szansę na poznanie wartościowych wskazówek dotyczących skutecznego zarządzania sobą i swoim życiem.

Książka Coveya jest cennym źródłem inspiracji dla osób, które chcą poprawić swoje umiejętności zarządzania czasem i efektywnością, ale także dla tych, którzy chcą rozwijać swoją osobowość i osiągać sukces w różnych dziedzinach życia.

Ponadto, nie przeczytanie tej książki może spowodować, że przegapisz wiele praktycznych narzędzi i ćwiczeń, które pozwolą Ci zastosować omawiane w książce koncepcje w praktyce. Możesz również stracić szansę na poznanie sposobów na zwiększenie swojej efektywności w działaniu oraz na lepsze zrozumienie wpływu Twoich postaw i nawyków na jakość Twojego życia.


Nie możemy zmienić otoczenia, ale możemy zmienić siebie

Książki o podobnej tematyce


Istnieje wiele książek o podobnej tematyce jak "Siedem nawyków skutecznego działania" Stephena Coveya. Oto kilka propozycji:


"Moc nawyku" Charlesa Duhigg - książka ta porusza temat siły nawyków i ich wpływu na nasze życie. Autor omawia sposoby na zmianę złych nawyków na dobre i nauczenie się nowych, pozytywnych zwyczajów.

"Zarządzanie sobą" Petera Druckera - ta książka jest klasykiem w dziedzinie zarządzania. Autor omawia w niej wiele tematów związanych z efektywnym zarządzaniem sobą, w tym planowanie, organizowanie i podejmowanie decyzji.

"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" Adele Faber i Elaine Mazlish - choć ta książka nie skupia się bezpośrednio na temacie zarządzania sobą, zawiera wiele wartościowych wskazówek dotyczących komunikacji interpersonalnej. Autorzy omawiają w niej sposoby na nawiązanie dobrych relacji z innymi ludźmi i rozwiązywanie konfliktów.

"Złota godzina. Poranny rytuał dla sukcesu" Hal Elrod - ta książka skupia się na znaczeniu porannych rytuałów i ich wpływie na efektywność i sukces w życiu. Autor opisuje, jakie czynności warto wykonywać rano, aby mieć pozytywny wpływ na resztę dnia.

"Efektywność w organizacji" Petera F. Druckera - ta książka to kolejny klasyk w dziedzinie zarządzania. Autor omawia w niej wiele zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością w organizacji, w tym planowanie, koordynowanie działań i motywowanie pracowników.

To tylko kilka przykładów książek poruszających tematykę zarządzania sobą, efektywności i osiągania sukcesu w życiu. Istnieje wiele innych wartościowych publikacji na ten temat, więc warto poszukać i znaleźć takie, które najbardziej Cię zainteresują i pomogą Ci w rozwoju osobistym i zawodowym.

Największe osiągnięcia zaczynają się od marzeń. Dzisiejsze marzenia są jutrzejszymi faktami

5 najlepszych cytatów z książki


Oto pięć najlepszych cytatów z książki "Siedem nawyków skutecznego działania" autorstwa Stephena Coveya:


"Nie możemy zmienić otoczenia, ale możemy zmienić siebie." - ten cytat odnosi się do idei, że ​​musimy zacząć od zmiany samych siebie, aby osiągnąć sukces, a nie poleganie na zewnętrznych okolicznościach.

"Podczas gdy niektórzy ludzie myślą, że sukces to kwestia szczęścia, sukces to faktycznie kwestia nawyków." - ten cytat wskazuje na to, że ludzie osiągają sukces dzięki temu, co robią każdego dnia, a nie dzięki przypadkowym okolicznościom.

"Twoja misja w życiu powinna być większa niż twoje interesy." - ten cytat podkreśla znaczenie dążenia do celów, które przekraczają nasze osobiste interesy i mają pozytywny wpływ na innych ludzi.

"Największe osiągnięcia zaczynają się od marzeń. Dzisiejsze marzenia są jutrzejszymi faktami." - ten cytat wskazuje na to, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest marzenie o czymś i pracowanie nad nim, aby zrealizować swoje cele.

"Nawyk to działanie, które jest tak częste, że staje się naturalnym." - ten cytat podkreśla, że nawyk to coś, co robimy codziennie, aż staje się dla nas naturalne i automatyczne.

Te cytaty są tylko kilkoma przykładami wartościowych myśli zawartych w książce "Siedem nawyków skutecznego działania". Cała książka zawiera wiele inspirujących i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym.


Jeśli interesują cię tematy samorozwoju to koniecznie zapoznaj się z innymi artykułami z tej kategorii. Kliknij tutaj i zajrzyj do blogu z rozwoju osobistego

Jeśli otrzymałeś wartość i uważasz, że może się to komuś przydać, to proszę o podzielenie się tym blogiem. A jeśli chcesz wspomóc moją pracę, to możesz postawić mi kawę w tym serwisie - https://ko-fi.com/moneygrabbing

*Linki z gwiazdką mogą być linkami afiliacyjnymi i jeśli skorzystasz z usług polecanych firm, to mogę dostać wynagrodzenie. Oczywiście te prowizje są przeznaczane na rozwój bloga i dziękuję za twoje wsparcie.

Serwis moneygrabbing.co.uk przedstawia prywatne opinie autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację. Serwis moneygrabbing.co.uk nie jest regulowany przez Financial Conduct Authority, przedstawia prywatne opinie autora, więc nie można ich traktować jako rekomendacji i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników ani za aktualność prezentowanych informacji. Produkty finansowe często się zmieniają dlatego przed podjęciem decyzji zawsze uważnie przeczytaj wszystkie informacje na stronach docelowych. Zapoznaj się ze stroną Zrzeczenie się odpowiedzialności.

bottom of page