top of page
  • Zdjęcie autoraRadoslaw Salak

Tajemnica sukcesu gigantów technologicznych i jak wykorzystać ją w twoim biznesie i inwestycjach


Tajemnica sukcesu gigantów technologicznych i jak wykorzystać ją w twoim biznesie i inwestycjach

Kluczem do sukcesu w biznesie, samodoskonaleniu i inwestowaniu w nieruchomości jest nieustanne poszukiwanie informacji i zasobów, które przyspieszą nasz rozwój i pomogą nam osiągnąć nasze cele. Ale co, jeśli powiem Ci, że istnieje jedna technika, jedno narzędzie, które stało się kamieniem węgielnym sukcesu największych firm technologicznych na świecie? Technika, którą można zastosować nie tylko w dużych korporacjach, ale także w małych firmach, życiu osobistym, a nawet strategiach inwestowania w nieruchomości.


Przedstawiam system celów i kluczowych wyników (OKR), który pomógł firmom takim jak Google w realizacji ich celów.


Z tego artykułu dowiesz się, jak używać tej metody do rozwoju osobistego, biznesu i rewolucyjnej zmiany sposobu myślenia o inwestowaniu w nieruchomości.


W tym artykule znajdziesz konkretne narzędzia i porady, których potrzebujesz, aby pomóc Ci osiągnąć swoje cele, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, który chce poprawić produktywność swojej działalności, osobą poszukującą stałego wzrostu, czy też inwestorem w nieruchomości poszukującym metody, która zawsze pomoże ci osiągnąć wyznaczone cele.


Odkryjmy razem, jak OKR może stać się Twoim kluczem do sukcesu.


O czym jest książka


Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo książka Measure What Matters Johna Doerra zmieni sposób, w jaki wyznaczam sobie cele i dążę do nich, kiedy po raz pierwszy wziąłem ją w swoje ręce.


Metodologia Objectives and Key Results (OKR) odpowiada na pytanie, w jaki sposób technologiczne giganty, takie jak Google czy LinkedIn, osiągają spektakularny sukces, skupiając się na tym, co naprawdę ważne i mierzą swoje postępy.


Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to kolejna książka biznesowa wypełniona teorią. Zapewniam jednak, że wykracza poza to. Doerr nie tylko wprowadza nas w świat OKR, ale robi to w niezwykle użyteczny sposób. Dostarcza relacji z pierwszej ręki o tym, jak wprowadził tę metodologię do organizacji takich jak Google i jak zmieniła ona sposób, w jaki osiągają swoje cele.


Mówiąc prościej, OKR to sposób na wyznaczenie ambitnych celów i konkretnych kluczowych wyników, aby pomóc w ich osiągnięciu. Choć może się to wydawać proste, magia tkwi w małych rzeczach.


Ta książka jest dla Ciebie, jeśli kiedykolwiek czułeś, że Twoja firma, Twój zespół, a może nawet Ty ugrzęzłeś w rutynowych zadaniach i zapomniałeś, co jest naprawdę ważne. Nie tylko nauczy Cię, jak koncentrować się na tym, co ważne, ale także jak oceniać swoje postępy i wprowadzać niezbędne korekty.


Bezdyskusyjnie twierdzę, że „Measure what matters ” jest warte czasu poświęconego na przeczytanie. To więcej niż tylko książka; to narzędzie, które może zmienić sposób, w jaki podchodzisz do wyznaczania i osiągania celów. Zanurz się więc w tej książce, jeśli jesteś gotowy na zmianę i chcesz odkryć, jak naprawdę mierzyć to, co ma znaczenie. Nie pożałujesz.

Kiedy ludzie mają sprzeczne priorytety lub niejasne, pozbawione sensu lub arbitralnie zmieniające się cele, stają się sfrustrowani, cyniczni i zdemotywowani


Najciekawsze informacje zawarte w książke, które warto zapamiętać


Niewątpliwie książka Johna Doerra „Measure What Matters” to kopalnia wiedzy. Oto kilka najciekawszych faktów i sugestii, o których warto pamiętać:


1. Początki OKR: firma Intel i lata 70. to miejsce, w którym po raz pierwszy pojawił się OKR. Zanim wprowadził tę metodologię do innych firm, takich jak Google, John Doerr po raz pierwszy przyzwyczaił się do niej.


2. Cel vs. Wynik: stosując metodologię OKR, rozróżniamy cel i kluczowy wynik. Cel jest inspirujący i motywujący, a główny wynik jest precyzyjny i wymierny.


3. Elastyczność: Zdolność OKR do bycia elastycznym jest jedną z jego głównych cech.

Możesz zmienić kluczowy wynik, jeśli nie działa. System ten jest elastyczny, dynamiczny i dostosowuje się do zmieniających się warunków.


4. Transparentność: Cele są często przedstawiane wszystkim pracownikom OKR, od kadry zarządzającej po stażystów. W ten sposób tworzona jest kultura odpowiedzialności i współpracy.


5. Skoncentruj się na tym, co ważne: OKR pomaga organizacjom skupić się na ich najważniejszych priorytetach, jednocześnie usuwając czynniki rozpraszające uwagę od nieistotnych spraw.


6. Doerr podkreśla, że ​​podejmowanie ryzyka jest korzystne i że jeśli osiągniesz wszystkie swoje główne cele, prawdopodobnie nie byłeś wystarczająco ambitny. OKR zachęca do podejmowania ryzyka i nieszablonowego myślenia.


7. Regularne sprawdzanie postępów OKR ma kluczowe znaczenie. Wspierają zespoły w dostosowywaniu i modyfikowaniu strategii zgodnie z potrzebami.


8.Kultura i Narzędzia: Chociaż OKR jest narzędziem, na skuteczność narzędzia duży wpływ ma kultura firmy. Organizacje muszą być otwarte na wkład, chętne do uczenia się i wystarczająco elastyczne, aby cały czas się dostosowywać.


9. Zastosowanie w różnych skalach: OKR ma zastosowanie na wszystkich poziomach, od jednostek, przez zespoły, po całe organizacje.


10. Historie sukcesu: Książka zawiera liczne studia przypadków organizacji, w tym Google, LinkedIn i The Gates Foundation, które pomyślnie wdrożyły OKR. Opowieści te są nie tylko motywujące, ale także pełne przydatnych rad.


Czytając "Measure What Matters", zrozumiesz, dlaczego OKR stał się tak kluczowym elementem strategii tak wielu organizacji międzynarodowych. Może zmienić sposób, w jaki postrzegamy sukces i postęp; to coś więcej niż tylko technika zarządzania. Ta książka jest bezcennym narzędziem, jeśli chcesz wiedzieć, jak mierzyć to, co ma znaczenie.

Musimy zrozumieć – i działać w oparciu o to zrozumienie – że jeśli próbujemy skupić się na wszystkim, nie skupiamy się na niczym


Kilka wartych zapamiętania przykładów z książki


Oczywiście książka "Measure What Matters" jest pełna motywujących historii i anegdot, które podkreślają wartość i skuteczność metodologii OKR. Oto kilka z nich, o których warto pamiętać:


1. Google: Google jest jedną z najbardziej znanych firm wdrażających OKR. We wczesnych latach istnienia firmy współzałożyciel Google, Larry Page, wdrożył OKR, a strategia ta była kluczowa dla rozwoju firmy i jej pozycji światowego lidera. Doerr wyjaśnia w książce, jak OKR pomogło Google skoncentrować się na ważnych projektach, takich jak stworzenie przeglądarki Chrome.

2. YouTube: Po przejęciu firmy przez Google, YouTube używał OKR, aby skoncentrować się na kluczowym celu zwiększenia liczby godzin oglądania. Zespół był w stanie wprowadzić innowacje i podnieść standard usług, koncentrując się na tym konkretnym kluczowym wyniku.

3. Fundacja Billa i Melindy Gatesów: Fundacja Billa i Melindy Gatesów wykorzystuje OKR do śledzenia rozwoju swoich programów na rzecz globalnego zdrowia i edukacji. Dzięki temu mogą skoncentrować się na tym, co ważne i naprawdę zmieniać świat.

4.Nuna: Narracja w tej książce koncentruje się na firmie Nuna, dostawcy analiz danych dotyczących opieki zdrowotnej. Jini Kim, założyciel firmy, wykorzystał OKR, aby skoncentrować się na dostarczaniu wartości pacjentom i gruntownym przeglądzie amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej.

5. Intuit: Ten lider w branży oprogramowania finansowego wykorzystał OKR do przyspieszenia przejścia z aplikacji komputerowych na rozwiązania oparte na chmurze. Dzięki OKR zespół był w stanie skoncentrować się na ważnych projektach i szybko reagować na zmieniający się rynek.

6. Bono i kampania ONE: Bono, znany muzyk i twórca kampanii ONE, zwrócił się do Doerr o pomoc w wykorzystaniu OKR do walki z chorobami i biedą w Afryce. Dzięki OKR organizacja mogła śledzić rozwój i koncentrować się na najważniejszych projektach.


Te przykłady pokazują, jak OKR może być potężnym narzędziem do osiągania celów i tworzenia zmian, niezależnie od branży lub wielkości organizacji. Nie jestem pewien, co skłoniłoby Cię do dowiedzenia się więcej o Mierz to, co się liczy, jeśli nie te historie!


Co jest najważniejsze w tej książce


John Doerr podkreśla wiele ważnych koncepcji w "Measure What Matters", ale gdybym miał wybrać tylko jedną, byłby to pomiar tego, co najważniejsze w firmie i w życiu. Oto niektóre z głównych pomysłów, które uważam za najważniejsze:


1. Znaczenie OKR: Trzon tej książki stanowi metodologia celów i kluczowych wyników (OKR). Doerr podkreśla, jak ważne jest, aby organizacje wyznaczały konkretne, mierzalne cele, które są dla nich ważne.


2.Skoncentruj się na swoich najważniejszych priorytetach, ponieważ w dzisiejszym świecie łatwo zgubić się w morzu zadań, projektów i inicjatyw. Usuwając czynniki rozpraszające uwagę, OKR pomaga firmom (a także osobom fizycznym) skoncentrować się na tym, co najważniejsze.


3.Odpowiedzialność i przejrzystość: Doerr podkreśla znaczenie przejrzystości w tworzeniu i monitorowaniu OKR. Kulturę odpowiedzialności i współpracy można stworzyć, gdy wszyscy są świadomi celów i postępów.


4. Elastyczność i zdolność adaptacji: Świat biznesu jest dynamiczny, a OKR nie jest sztywnym systemem. Organizacje muszą być elastyczne, a OKR zapewnia narzędzia do bieżącej oceny celów i ich dostosowywania.


5. Kultura organizacji określa, jak dobrze OKR będzie działać, mimo że jest potężnym narzędziem. Nawet najlepsze narzędzia mogą nie przynieść pożądanych rezultatów, jeśli użytkownik nie reaguje na krytykę i nie jest otwarty na naukę i adaptację.


6. Historie sukcesu: W całej książce Doerr przedstawia studia przypadków firm, które pomyślnie wdrożyły OKR. Te opowieści służą zarówno jako motywacja, jak i dowód, że OKR jest skuteczny w rzeczywistych sytuacjach.


Głównym wnioskiem z Measure What Matters jest to, że sukces w biznesie (i w życiu) zależy bardziej od tego, co osiągamy, niż od tego, ile robimy. Potrzebujemy konkretnych, wymiernych celów, a także narzędzi monitorowania, jeśli mamy osiągnąć to, co naprawdę ma znaczenie. Takie narzędzia są dostępne za pośrednictwem OKR, a książka Doerry służy jako fantastyczna instrukcja implementacji. Ta książka jest bezcennym narzędziem, jeśli chcesz zrozumieć, co jest ważne i jak to mierzyć i koncentrować się na tym.

Na początku swojej kariery, będąc indywidualnym wykonawcą, jesteś oceniany pod względem ilości i jakości swojej pracy. Potem pewnego dnia, nagle zostajesz menedżerem. Załóżmy, że radzisz sobie dobrze i awansujesz, zarządzając coraz większą liczbą ludzi. Teraz już nie jesteś płatny za ilość pracy, którą wykonujesz; jesteś płatny za jakość decyzji, które podejmujesz.


Czy ta książka jest warta przeczytania?


Oto moje przemyślenia na temat książki Measure What Matters autorstwa Johna Doerra i tego, czy warto ją przeczytać:


Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak niektóre z największych firm na świecie, takie jak Google czy LinkedIn, definiują i realizują swoje cele, jak skupiają uwagę na tym, co najważniejsze, zamiast rozpraszać się codziennymi szaleństwami, to ta książka jest dla Ciebie.


To nie jest typowa książka biznesowa. Jest to podręcznik korzystania z metodologii OKR (Objectives and Key Results - Cele i Kluczowe Wyniki), który wyjaśnia, jak wyznaczać cele i śledzić postępy w ich realizacji. Ale to wykracza poza teorię. Doerr oferuje przykłady z rzeczywistych firm, od start-upów po gigantów technologicznych, pokazujących, jak pomyślnie wdrożono OKR.


Co jednak czyni tę książkę wyjątkową?


1.Praca Doerra nie jest teoretyczna; Oferuje konkretne ilustracje i anegdoty, aby zilustrować, jak OKR faktycznie funkcjonuje w rzeczywistych sytuacjach.


2.Wszechstronność: Metodologię OKR można dostosować do firm każdej wielkości i we wszystkich sektorach. Nie ma znaczenia, czy pracujesz w dużej korporacji, czy w małym start-upie; znajdziesz tu coś przydatnego.


3. Inspiracja: Historie sukcesu organizacji, które przyjęły OKR, są niezwykle motywujące. Pokazują, że odpowiednie zasoby można wykorzystać do osiągnięcia niemal każdego celu.


4. Przejrzystość: Styl pisania książki jest prosty i przystępny, dzięki czemu jest łatwa do zrozumienia nawet dla osób nieobeznanych z biznesowym żargonem.


Dlatego Mierz to, co ma znaczenie, to lektura obowiązkowa, jeśli chcesz zwiększyć efektywność swojej organizacji, zrozumieć, jak skupić się na tym, co naprawdę ważne, i chcesz dowiedzieć się, jak robią to najlepsi w branży. To nie tylko książka; to narzędzie, które może zmienić sposób, w jaki podchodzisz do wyznaczania i osiągania celów.


Co stracę, jeśli nie przeczytam tę książkę


Oto kilka rzeczy, które możesz przegapić, jeśli zdecydujesz się nie czytać książki Johna Doerra Measure What Matters:


1. Nie zrozumiesz w pełni metodologii OKR (Cele i kluczowe wyniki), która zrewolucjonizowała wiele organizacji na całym świecie. Bez tej wiedzy możesz nie być świadomy zasobów, które mogą pomóc Twojej firmie skoncentrować się na najważniejszych celach i śledzić postępy w ich osiąganiu.


2. Inspirujące studia przypadków: Będziesz tęsknić za inspirującymi przykładami wdrożeń OKR w organizacjach takich jak Google, LinkedIn i The Gates Foundation. Dla twojej własnej firmy lub kariery te opowieści mogą zaoferować wnikliwe lekcje i wskazówki.


3. Porady praktyczne: Książka zawiera konkretne, przydatne porady dotyczące wdrażania OKR w firmach każdej wielkości. Bez tych informacji możesz nie wiedzieć, od czego zacząć lub jak uniknąć typowych pułapek.


4. „Measure What Matters” wykracza poza narzędzia i techniki w zakresie kultury i filozofii. Skupienie się na tym, co naprawdę ważne, to także aspekt kulturowy i filozoficzny. Ryzykujesz, że przeoczysz kluczowe lekcje dotyczące tworzenia kultury otwartości, odpowiedzialności i uczenia się przez całe życie.


5. Zdolność adaptacji: W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym zdolność adaptacji jest niezbędna. Firma OKR zachęca do elastycznych i ciągłych adaptacji. Jeśli nie znasz tych informacji, możesz nie być gotowy na szybkie zmiany w środowisku biznesowym.


6. Opinia eksperta: John Doerr, jeden z najważniejszych inwestorów kapitałowych na świecie, wywarł znaczący wpływ na wiele firm technologicznych na całym świecie. Grzechem byłoby nie skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia.


Oczywiście możesz odnieść sukces w biznesie i w życiu, nawet jeśli nie przeczytasz ani jednej książki. Liderzy i przedsiębiorcy mają dostęp do szerokiej gamy dodatkowych źródeł wiedzy i zasobów. Takiego połączenia teorii, praktyki i inspiracji nie znajdziesz nigdzie indziej, ale książka Measure What Matters to oferuje. Po prostu upewnij się, że masz alternatywne sposoby uczenia się tych informacji i rozwijania tych umiejętności, jeśli zdecydujesz się ich nie czytać.

Nie zatrudniamy mądrych ludzi, żeby mówić im, co mają robić. Zatrudniamy mądrych ludzi, żeby mówili nam, co robić


Jakie są główne lekcje, które czytelnik może wynieść z tej książki, i jak można je zastosować w codziennym życiu lub w prowadzeniu działalności gospodarczej?


System OKR (Cele i kluczowe wyniki), który pomaga organizacjom w wyznaczaniu i osiąganiu celów, jest kluczowym tematem książki Johna Doerra Measure What Matters. Książka omawia, w jaki sposób duże firmy używają OKR, ale koncepcje dotyczą zarówno rozwoju osobistego, jak i małych firm. Poniżej wymieniono kilka sposobów, w jakie przeciętny człowiek lub właściciel małej firmy może zastosować w praktyce tezy zawarte w tej książce.


Mały biznes:


1.Opisz swoją wizję: Zastanów się, w jakim kierunku chcesz obrać swoją firmę w nadchodzących latach. Czy chcesz poszerzyć bazę klientów, wprowadzić nowe towary lub usługi albo zdobyć pozycję lidera w branży?


2. Na podstawie tej wizji wyznacz co najmniej dwa do trzech głównych celów na nadchodzący rok. Przykładem może być „zwiększenie widoczności marki w mediach społecznościowych” czy „poszerzenie oferty o trzy nowe produkty”.


3. Ustal co najmniej dwa do trzech kluczowych rezultatów dla każdego celu biznesowego. Osiągnięcie 5000 obserwujących na Instagramie lub publikowanie dwóch postów tygodniowo na Facebooku może być ważnym rezultatem, jeśli Twoim celem jest zwiększenie widoczności online.


Samorozwój:


1. Zidentyfikuj obszary rozwoju: rozważ swoje zalety i wady. Rozwój umiejętności miękkich, nauka nowego języka lub zdobywanie nowych uprawnień mogą być obszarami, w których widzisz największe pole do poprawy.


2. W świetle tej analizy wyznacz co najmniej dwa do trzech głównych celów rozwojowych na nadchodzący rok. Przykłady obejmują „Poprawę umiejętności komunikacyjnych” i „Nauka podstaw programowania”.


3. Dla każdego celu rozwojowego należy określić od trzech do pięciu kluczowych rezultatów. Kluczowym rezultatem w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych może być „Ukończenie kursu retoryki” lub „Przeprowadzenie pięciu prezentacji przed grupą”.


Należy pamiętać, że system OKR można dostosować i należy go dostosować do konkretnych wymagań. Ważne jest, aby regularnie przeglądać i aktualizować swoje OKR, aby uwzględnić aktualne priorytety i okoliczności. Dzięki temu będziesz miał jasność co do kierunku, w jakim zmierzasz, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.


Jeśli lubisz tematy związane z analizowaniem książek, to zapraszam do zapoznania się z innymi recenzjami książek oraz przejrzenia kategorii związanej z rozwojem osobistym.

Czy książka podaje narzędzia lub zasoby, które można natychmiast zastosować? Jeśli tak, to jakie są one, i jak czytelnik może je wykorzystać do swoich celów?


1.Głównym narzędziem omawianym w książce jest system OKR (Cele i Kluczowe Wyniki). Bez względu na wielkość, mogą być stosowane w każdej organizacji. Wiąże się to dla czytelnika osobiście lub właściciela małej firmy:


  • Określenie naszych celów lub konkretnych celów, które sobie wyznaczyliśmy.

  • Kluczowe wyniki: opisowe, wymierne wskaźniki, które pokażą, czy udało nam się osiągnąć nasze cele.


2. Doerra sugeruje przeprowadzanie regularnych przeglądów OKR. Może to obejmować organizowanie spotkań raz w miesiącu lub raz na kwartał, aby ocenić, jak radzi sobie Twoja mała firma w odniesieniu do kluczowych wyników, które zidentyfikowałeś.


3.Przejrzystość: W książce podkreślono znaczenie przejrzystości komunikacji OKR w organizacji. Dla małego biznesowej, wiąże się to z komunikowaniem celów i postępów zespołowi, co może zwiększyć zaangażowanie i poczucie własności.


4. W książce wspomniano o narzędziach i platformach do śledzenia OKR, które organizacje mogą wykorzystać właśnie w tym celu. Dla startupów, małych firm i niezależnych właścicieli firm dostępnych jest wiele narzędzi i aplikacji do zarządzania OKR.


5. Kultura otwartego feedbacku jest kluczowa w kontekście OKR-ów, jak podkreśla Doerra. Pociąga to za sobą zachęcanie zespołu do przekazywania informacji zwrotnych i sugestii dotyczących celów i postępów firmy.


6.Dostosowanie i elastyczność: Książka podkreśla, że ​​OKR jest elastycznym systemem, a nie sztywnym. W miarę zmiany okoliczności czytelnik powinien być przygotowany na modyfikację swoich OKR.


Kluczem dla czytelników zainteresowanych samorozwojem lub zarządzaniem małą firmą jest dostosowanie tych narzędzi i zasad do własnych potrzeb. Pomimo faktu, że większość przykładów w książce dotyczy dużych korporacji, podstawowe idee stojące za OKR można zastosować w wielu różnych sytuacjach.


Jakie są główne różnice między podejściem autora a innymi znanymi teoriami lub praktykami w tej dziedzinie? Jak te różnice mogą wpłynąć na strategie czytelnika?


„Measure What Matters” i opracowany przez Johna Doerra system OKR (Cele i Kluczowe Wyniki) wyróżniają się spośród innych szeroko stosowanych podejść do zarządzania i osiągania celów na kilka znaczących sposobów. Poniżej przedstawiono główne odmiany i ich wpływ na strategie czytelników.


1. Koncentracja na kluczowych wynikach: W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych metod zarządzania celami, OKR kładzie duży nacisk na wymierne kluczowe wyniki. Oznacza to, że sukces mierzy się konkretnymi, mierzalnymi wynikami, a nie tylko osiągnięciem szerokiego celu.


  • Skupienie się na konkretnych wskaźnikach sukcesu może mieć następujący wpływ na czytelnika: stanie się on bardziej zorientowany na wyniki.


2. Elastyczność i zdolność adaptacji: W przeciwieństwie do niektórych systemów, które zalecają roczne cele i przeglądy, OKR promuje częstsze przeglądy i ponowną ocenę celów w razie potrzeby.


  • Wpływ: Modyfikując w odpowiednim czasie swoje cele, czytelnik może stać się bardziej elastyczny i otwarty na zmieniające się okoliczności.


3. Przejrzystość: Doerr kładzie duży nacisk na konieczność udostępniania OKR na wszystkich poziomach organizacji, w przeciwieństwie do niektórych systemów, które mogą traktować cele jako dane wrażliwe.


  • Wpływ: Czytelnik może dostrzec korzyści płynące z zachęcania do otwartej komunikacji i zaangażowania zespołu poprzez dzielenie się celami i postępami.


4. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze: Wiele systemów zarządzania promuje sporządzanie długich list celów. Z drugiej strony OKR kładzie duży nacisk na skoncentrowanie się na niewielkiej liczbie istotnych celów, które mogą mieć znaczący wpływ.


  • Wpływ: Ucząc się ustalania priorytetów zadań zamiast odwracania uwagi od wielu mniejszych, czytelnik może nauczyć się koncentrować na tym, co jest naprawdę ważne.


5. Kultura i filozofia: W przeciwieństwie do niektórych systemów, które kładą większy nacisk na narzędzia i techniki, OKR zachęca do określonej kultury i filozofii kładzenia nacisku na wyniki i ciągłe doskonalenie.


  • Wpływ: Czytelnik może zacząć postrzegać zarządzanie celami jako filozofię i sposób pracy, a nie tylko zestaw narzędzi.


Pomimo faktu, że wiele zasad OKR jest wspólnych dla innych systemów zarządzania, strategia Doerra ma kilka charakterystycznych cech. Zrozumienie tych różnic i dostosowanie systemu OKR do potrzeb i okoliczności czytelnika jest niezbędne, jeśli chce on zastosować te zasady w życiu osobistym, zawodowym lub biznesowym.

Złe firmy,” napisał Andy, „są niszczone przez kryzysy. Dobre firmy je przetrwają. Wielkie firmy są przez nie ulepszane


Książki o podobnej tematyce

Jeśli interesuje Cię tematyka zarządzania, osiągania celów i efektywności w biznesie, istnieje wiele książek, które mogą Cię zainteresować. Oto kilka z nich, które są uważane za klasyki lub nowsze bestsellery w tej dziedzinie:


1."The Lean Startup" autorstwa Erica Riesa - Książka ta wprowadza koncepcję "lean thinking" w kontekście start-upów i innowacji, podkreślając znaczenie szybkiego uczenia się i adaptacji.

2. "Good to Great" autorstwa Jima Collinsa - Badanie firm, które przeszły od przeciętności do wielkości, z analizą tego, co je wyróżnia.

3. "The 4 Disciplines of Execution" autorstwa Chrisa McChesneya, Seana Coveya i Jima Hulinga - Skupia się na realizacji strategicznych priorytetów w obliczu codziennych zadań.

4. "Radical Focus" autorstwa Christine Wodtke - Kolejna książka na temat OKR, ale przedstawiona w formie opowieści, która pokazuje, jak w praktyce wygląda wdrożenie OKR w start-upie.

5. "Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us" autorstwa Daniela H. Pinka - Badanie motywacji i tego, jak tradycyjne systemy nagród i kar mogą nie działać w nowoczesnym środowisku pracy.

6."The Hard Thing About Hard Things" autorstwa Bena Horowitza - Porady dla liderów i przedsiębiorców na temat radzenia sobie z trudnymi decyzjami i sytuacjami w biznesie.

7. "Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time" autorstwa Jeffa Sutherlanda - Wprowadzenie do metodyki Scrum, popularnej w zarządzaniu projektami i produktami.

8. "Atomic Habits" autorstwa Jamesa Cleara - Chociaż skupia się na budowaniu nawyków w życiu osobistym, wiele z tych zasad można zastosować w kontekście biznesowym, zwłaszcza jeśli chodzi o budowanie kultury organizacyjnej.

9. "Traction: Get a Grip on Your Business" autorstwa Gino Wickmana - Przewodnik po modelu Entrepreneurial Operating System (EOS), systemie zarządzania pomagającym przedsiębiorcom osiągnąć lepsze wyniki.

10. "Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days" autorstwa Jake'a Knappa, Johna Zeratsky'ego i Bradaena Kowitz - Książka ta opisuje pięciodniowy proces "sprintu" opracowany w Google Ventures, który pomaga zespołom szybko testować nowe pomysły i rozwiązania.


Wszystkie te książki dostarczają wartościowych wskazówek i strategii dla liderów, menedżerów i przedsiębiorców chcących poprawić efektywność i osiągnąć sukces w biznesie. Jeśli "Measure What Matters" przyciągnęła Twoją uwagę, te pozycje z pewnością również Cię zainteresują.


5 najlepszych cytatów z książki


1. „Nie zatrudniamy mądrych ludzi, żeby mówić im, co mają robić. Zatrudniamy mądrych ludzi, żeby mówili nam, co robić. —Steve Jobs” - John Doerr, Measure What Matters

2. „Złe firmy,” napisał Andy, „są niszczone przez kryzysy. Dobre firmy je przetrwają. Wielkie firmy są przez nie ulepszane.” - John Doerr, Measure What Matters

3. „Musimy zrozumieć – i działać w oparciu o to zrozumienie – że jeśli próbujemy skupić się na wszystkim, nie skupiamy się na niczym.” - John Doerr, Measure What Matters

4. „Kiedy ludzie mają sprzeczne priorytety lub niejasne, pozbawione sensu lub arbitralnie zmieniające się cele, stają się sfrustrowani, cyniczni i zdemotywowani.” - John Doerr, Measure What Matters

5. „Na początku swojej kariery, będąc indywidualnym wykonawcą, jesteś oceniany pod względem ilości i jakości swojej pracy. Potem pewnego dnia, nagle zostajesz menedżerem. Załóżmy, że radzisz sobie dobrze i awansujesz, zarządzając coraz większą liczbą ludzi. Teraz już nie jesteś płatny za ilość pracy, którą wykonujesz; jesteś płatny za jakość decyzji, które podejmujesz.” - John E. Doerr, Measure What Matters
Jeśli otrzymałeś wartość i uważasz, że może się to komuś przydać, to proszę o podzielenie się tym blogiem. A jeśli chcesz wspomóc moją pracę, to możesz postawić mi kawę w tym serwisie - https://ko-fi.com/moneygrabbing

*Linki z gwiazdką mogą być linkami afiliacyjnymi i jeśli skorzystasz z usług polecanych firm, to mogę dostać wynagrodzenie. Oczywiście te prowizje są przeznaczane na rozwój bloga i dziękuję za twoje wsparcie.

Serwis moneygrabbing.co.uk przedstawia prywatne opinie autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników. Zawsze staram się przedstawić aktualne informacje ale mogą już być nie aktualne. Dlatego przed podjęciem decyzji proszę o ich weryfikację. Serwis moneygrabbing.co.uk nie jest regulowany przez Financial Conduct Authority, przedstawia prywatne opinie autora, więc nie można ich traktować jako rekomendacji i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników ani za aktualność prezentowanych informacji. Produkty finansowe często się zmieniają dlatego przed podjęciem decyzji zawsze uważnie przeczytaj wszystkie informacje na stronach docelowych. Zapoznaj się ze stroną Zrzeczenie się odpowiedzialności.

bottom of page